Czy jeśli zarejestruję znak towarowy w UE obejmie on również PL? | EduTikTok nr 40

Czy jeśli zarejestruję znak towarowy w UE obejmie on również PL? | EduTikTok nr 40